Prosta sprawa.

Do porażki prowadzą błędy w myśleniu powtarzane codziennie. Błędy te nie prowadzą nas natychmiast do porażki. Jenak w dłuższej perspektywie tak może się stać.

Przykłady:

  • palenie papierosów,
  • powiększanie swojego zadłużenia w czasie,
  • złe odżywianie się
  • brak ruchu
  • nieumiejętne gospodarowanie swoim czasem
  • zaniechanie własnego rozwoju

We wszystkich powyższych przykładach porażka nie dotknie nas natychmiast, jednak im dłużej popełniamy na co dzień te błędy, tym porażka która nadejdzie może być bardziej dotkliwa. Porażka w ogóle może nas nie dotknąć, jednak znacząco zwiększamy ryzyko, że wystąpi.

Jak myślisz drogi czytelniku co zatem prowadzi do sukcesu?