Czemu o tym piszę i podaję definicję poniżej? Odpowiem na końcu. 🙂

Zgodnie z przepisami dotyczącymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pod pojęciem e-usługi rozumiane są usługi świadczone w sposób całkowicie automatyczny. Automatyzm musi być realizowany przez technologię informatyczną, np. oprogramowanie. W procesie świadczenia e-usługi nie bierze udziału człowiek.

Ponadto, e-usługą jest wyłącznie usługa:

  1. polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, np. przez Internet
  2. świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (zindywidualizowana)
  3. realizowana bez konieczności przebywania obu stron jednocześnie w tej samej lokalizacji, czyli zdalnie.
  4. spełniająca warunek konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie/zamówienie.

Podałem tę definicję dlatego, że jestem w trakcie realizacji projektu pod nazwą: „Internetowy konsultant MLM”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 8.1 Innowacyjna Gospodarka. Jedną z pierwszych e-usług udostępnionych przeze mnie jest wielokrotny autoresponder.

Autoresponder jak dla mnie jest podstawowym narzędziem dla każdego, kto zajmuje się internetowym biznesem. Dla osób działających w Internetowym networku  jest  podstawowym narzędziem do budowania listy adresowej. Jest to też niezastąpione narzędzie do:

  • podtrzymania relacji z klientem,
  • budowania własnego wizerunku w sieci Internet,
  • wysyłki newsletterów,
  • automatyzacji biznesu,
  • tworzenia  ankiet,
  • i wiele innych możliwości

O tym jak budować nie kończącą się listę adresową i mieć zawsze nowych ludzi, którzy są zainteresowani robieniem biznesu z Tobą opowiem w innym wpisie.

Pozdrawiam

Michał